Особлива інформація щодо прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв

Особлива інформація щодо прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв
Наглядовою радою товариства з додатковою відповідальністю «ЖИТЛОБУД-2» 18 травня 2016 р. (Протокол № 3 вiд 18.05.2016 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.

Особлива інформація щодо прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента