Виправлення у річній інформації емітента за 2018 рік. ( від 29.07.2020 р)

Виправлення у річній інформації емітента за 2018 рік. ( від 29.07.2020 р)

У звіті за 2018 рік, який був розміщений 27.04.2019 р. за посиланням https://www.zhilstroj-2.ua/27-04-2019-r-richna-informaciya-emitenta-za-2018-rik-27-04-2019-r-finansova-zvitnist-poruchitelya-za-cilovimi-obligaciyami-tdv-zhitlobud-2/:

– виправлено невідповідність в інформації про середню кількість працівників, зазначену у розділі «Основні відомості про емітента», даним Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;

– додані відомості про освіту та стаж роботи головного бухгалтера;

– додано інформацію щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, яка надана посадовим особам Товариства;

– видалено відомості про відсутність особливої інформації, зазначену в примітках до «Змісту».

– додано розділ про наявність особливої інформації;

– зазначені причини невідповідності інформації про залишкову вартість основних засобів, наведеної у таблиці «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)» даним Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Фінансова звітність поручителя за цільовими облігаціями ТДВ «Житлобуд-2» за 2018 рік залишилася без змін та розміщена за посиланням https://www.zhilstroj-2.ua/27-04-2019-r-richna-informaciya-emitenta-za-2018-rik-27-04-2019-r-finansova-zvitnist-poruchitelya-za-cilovimi-obligaciyami-tdv-zhitlobud-2/